sobota
Dziś jest sobota, 22 września 2018, imieniny Tomasza, Maurycego.

Archiwum

Aktualności - SP 71


15 WRZEŚNIA - 7 PAŹDZIERNIKA BUDŻET OBYWATELSKI

Czytaj dalej...
 

KLAUZULA INFORMACYJNA SP 71 :: Aktualności - SP 71
Zapraszamy Rodziców uczniów klas I-VIII na ZEBRANIA Z RODZICAMI.


Zebrania odbędą się w  dniach 11 i 12 września br.
  • dla rodziców uczniów klas I -  IV - wtorek, godz. 18.00
  • dla rodziców uczniów klas V - VIII - środa, godz. 18.00


Czytaj dalej...  SP 71 :: Aktualności - SP 71


Szanowni Rodzice,

informujmy, że na stronie szkoły w zakładce - Dokumenty do pobrania zostały umieszczone dokumenty związane z wybranym przez Radę Rodziców na rok szkolny 2018/2019 ubezpieczeniem:
  • ogólne warunki ubezpieczenia,
  • zakres ubezpieczenia,
  • tabela norm uszczerbku na zdrowiu.

Prosimy o zapoznanie się z wybraną ofertą ubezpieczyciela przed najbliższymi zebraniami.

 

POMOC MATERIALNAPedagog
Szanowni Rodzice,
informujemy, że istnieje możliwość
udzielenia uczniom pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w postaci:
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
      Świadczenie to przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi, a podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje.
      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.

      Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. postępowanie w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będzie prowadził Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych.

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września, w szkole, do której uczęszcza uczeń. We wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wnioskodawca wypełnia tylko część A.

      Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni składają indywidualnie w Wydziale Edukacji - I piętro w pokoju 102.

doc  WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

doc  WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 r.
Komunikaty
  • klasy V, VI, VII i VIII - godz. 9.00 - 10.00
  • klasy II-III - godz. 10.00 - 11.00
  • klasy I i IV - godz. 10.00 - 11.30
  • klasa VIIB - godz. 11.00 - 12.00

Obowiązuje strój galowy.


Czytaj dalej...  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018-08-23 08:00 Małgorzata Kotlicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71 w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy
w Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi; ul Rojna 58 c, 91-134 Łodź

Pełny tekst ogłoszenia: pdf 

Oświadczenia: pdf 

 
Pozostałe wiadomości (stron: 280)
|<
<
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
>
>|